Letní provoz

Přijímáme přihlášky na léto 2024.

Cena za jeden týden včetně stravy: 2 500,- Kč.

Více informací na telefonním čísle: 775 262 628.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/23_049/0001699

Cíl projektu: V rámci projektu bude vybudována a provozována dětská skupina s kapacitou 12 dětí. Cílem projektu je navýšení kapacit služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, zejména žen, s dětmi. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Harmonogram projektu: 10.3.2023 – 30.4.2024