Prohlédněte si novinky na našem novém webu

Na našem novém webu naleznete přehledné informace o našich službách. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám web líbí.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/23_049/0001699

Cíl projektu: V rámci projektu bude vybudována a provozována dětská skupina s kapacitou 12 dětí. Cílem projektu je navýšení kapacit služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, zejména žen, s dětmi. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Harmonogram projektu: 10.3.2023 – 30.4.2024