Zápis na školní rok 2024/2025

Od března probíhá zápis na školník rok 2024/2025 až do naplnění denní kapacity, tj. 12 dětí.

Pro více informací, individuální konzultaci a prohlídku DS volejte na telefonní číslo: 775 262 628.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/23_049/0001699

Cíl projektu: V rámci projektu bude vybudována a provozována dětská skupina s kapacitou 12 dětí. Cílem projektu je navýšení kapacit služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, zejména žen, s dětmi. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Harmonogram projektu: 10.3.2023 – 30.4.2024